Rodinný dům Teplice – Letná

Stavba rodinného domu je koncipována tak, aby maximálně srůstala s okolním parkem. Urbanisticky je určena dvěma hlavními prvky. Hlavní podélná osa objektu je orientována po spádnici terénu a napříč domem je zachován průchod v místě nedochované pěšinky. Hmota domu je rozdělena na dvě části. „Pevnou“ vyšší a dřevěnou „přístavbu“ ustupující s terénem. Dům tak minimálně narušuje charakter parku.