Amfiteátr v Mikulově

Městský park u Mikulovského amfiteátru slouží k pořádání slavností vinobraní, divadelních, i jiných událostí. Parková úprava zohledňuje požadavky různorodých společenských akcí. Do těžiště parku je vtisknuta páteř z betonu. Rytmizace plochy vychází z  proporce vinic. Přesazené zpevněné plochy jsou doplněny žebry z prefabrikovaných zatravňovacích prvků. Páteř slouží jako hlavní osa pohybu, na žebrovaných pruzích je prostor pro stánky. Areál dotváří dětské hřiště, pódium, lanové centrum, kurty, kiosek a nutné zázemí…