Vila v lese

Projekt pro rodinný dům je situován na rozlehlé zalesněné parcele na okraji Chomutova. Pahorky, mezi které je objekt vsazen, jsou pozůstatky po těžbě cihlářské hlíny. Dům svojí hmotou spolu s terénními vlnami vytváří uzavřený soukromý podprostor v rámci pozemku. Kamenný dům tvoří hradbu mezi lesem a zahradou. Prostor úžlabiny pokračuje do převýšeného prostoru jídelny, který přemosťuje galerie- most spojující dvě terénní vlny.

Would you like to comment?

Napsat komentář