Dům ve vinohradu

Dům se nachází v obci Klentnice. Parcela je úzká, značně svažitá východním směrem. Vytváří pás směřující od komunikace do údolí k lesu. Přístup na pozemek je ze západní strany, na obou stranách sousedí se zastavěnými pozemky. Dům je situován na severní straně parcely tak, aby zachoval co největší část zahrady před jižní fasádou domu. Čelo se vstupem dodržuje uliční čáru tvořenou sousedními domy. Hmota objektu je orientována rovnoběžně s osou pozemku a vinohradu proto, aby byl zachován průhled do údolí a výhled na zříceninu Sirotčího hradu. Orientováním delší fasády na jih je získán dostatek slunečního svitu, aniž by byly ovlivněny okolní domy. Konceptem domu je jeho zasazení do terénu tak, aby byl zachován původní profil terénu.  Toto uspořádání nejlépe vyhovuje požadavku vybudovat pod domem vinný sklep.  Hmota je jednoduchá obdélníková forma s pultovou střechou. Dispozice domu je rozdělena na obslužnou část, která je umístěna podél severní stěny objektu, a obytnou část, která přiléhá k jižní fasádě objektu. Toto řešení přináší maximální tepelné zisky pro obytné místnosti a odizolování severní stěny obslužnými částmi. Vstup do domu je ze západní strany. Za vstupní halou je kuchyně s jídelnou, na kterou navazuje obývací pokoj. Diferencováním světlé výšky jednotlivých prostor vzniká rozdílný zážitek z pobytu v těchto místnostech. Z jídelny se vstupuje do ložnice, za kterou je umístěna soukromá koupelna s WC. Z kuchyně je přístupná spíž a schodiště do patra s pracovnou. Pracovna může sloužit jako pokoj hostů, je zde umístěna i malá koupelna s WC. Obývací pokoj a pracovna jsou orientovány na východ a poskytují výhled na pozemek a celé údolí. Z obývacího pokoje je přímo přístupná venkovní terasa a po schodišti se dá projít do vinného sklepa.