Řadové domy E. Krásnohorské

Navrhovaný soubor staveb je tvořen kompaktními hmotami řadových domů, které jsou půdorysně vzájemně odsazené a vytváří tak určitou rozmanitost uliční fronty. Dvojdům je zakončením této linie. Navrhovaná parcelace reaguje na úzkou parcelaci sousedních pozemků na jižní straně.